Игор Спировски

СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

Биографски податоци
Роден е 1960 година во Скопје.

Завршил Правен факултет во Скопје во 1982 година, со положен правосуден испит во 1984 година.

Поранешни функции и работни места

  • Работел како стручен соработник во Судот на здружен труд (1983 - 1984),
  • Работел како помлад стручен соработник во Уставниот суд на Македонија (1984),
  • Унапреден во стручен соработник (1985),
  • Именуван во звање виш стручен соработник (1986),
  • Именуван во звање советник (1988),
  • Именуван во звање виш советник во Уставниот суд на Македонија (1989).
  • Секретар на Собранието на Република Македонија во периодот од 22.10.1992 до 04.03.1997 година.

Не бил член на ниту една политичка партија.

Click