Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности

Состав:

Јован Митрески - претседавач

Потпретседавачи:

Никола Мицeвски  
Ели Панова 
Мерита Колчи-Коџаџику 
Халил Снопче 

Членови:

Лидија Тасевска
Марија Костадинова
Драгица Ѓавочанова
Емилија Рамбабова
Соња Мираковска
Соња Михаиловска
Маја Морачанин
Белкиса Зеќири
Моника Зајкова
Даниела Колева
Марија Георгиевска
Бети Рабаџиевска-Наумовска
Жаклина Лазаревска
Диме Велковски
Лазе Таневски
Ненад Коциќ
Лолита Ристова
Зоранчо Јованчев
Даниела Христова  
Велика Серафимовска-Стојкова
Лидија Петкоска
Игор Здравковски
Силвана Ангелевска
Ане Лашкоска
Благица Ласовска
Ангелинка Петкова
Јадранка Поцкова
Петар Ристевски
Бојан Стојаноски
Марија Петрушевска
Жаклина Пешевска
Олга Лозановска
Гордана Силјановска-Давкова
Рашела Мизрахи
Арбер Адеми
Вјолца Адеми
Фиснике Бектиши-Шаќири
Рина Ајдари
Арбана Пашоли
Фадил Зендели
Бејџан Иљас
Љупчо Пренџов

Click