Интерпартиската парламентарна група за поддршка на правата на Ромите, нивна инклузија и интеграција во Република Северна Македонија

Состав:

Љатифе Шиковска - координаторка
Игор Здравковски - заменик-координатор
Љупчо Балкоски - заменик-координатор

Членови:

Арбана Пашоли
Санела Шкријељ
Дафина Стојановска
Мерита Колчи-Коџаџику
Јадранка Поцкова
Бедри Фазли
Велика Стојкова-Серафимовска
Ангелинка Петкова
Лидија Тасевска

Click