РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАН НА 15 СЕПТЕМВРИ 2002 ГОДИНА
 

 

 

 

 

 

 

 Изборот на пратеници се вршеше според пропорционален систем.

Социјалдемократски сојуз на Македонија, Либерално-демократска партија, Демократска лига на Бошњаците во Република Македонија, Обединета партија на Ромите од Македонија, Демократска партија на Србите од Македонија
   
 1.  ЃОРЃИ СПАСОВ 
 2.  ЌЕНАН ХАСИПИ 
 3.  АНА АНДОВА 
 4.  АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
 5.  АНГЕЛ ДИМИТРОВ 
 6.  АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
 7.  БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
 8.  БОРИС КОНДАРКО 
 9.  БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ 
10. ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
11. ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
12. ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
13. ДРАГАН ЃОРЃИЕВ 
14. ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА МИТЕВСКА 
15. ЕСАД РАХИЌ 
16. ИГОР ИВАНОВСКИ 
17. ИЛИЈА ФИЛИПОВСКИ 
18. ИЛИНКА МИТРЕВА 
19. ИВАН АНАСТАСОВСКИ 
20. ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
21. ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
22. ЈАНИ МАКРАДУЛИ 
23. ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ 
24. ЈОВАН МАНАСИЕВСКИ 
25. КАМЕ ПЕТРОВ 
26. КАРОЛИНА РИСТОВА 
27. КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
28. КОСТА ПРЕШОСКИ 
29. ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
30. ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
31. МИТЕ НИКОЛОВ 
32. НАТАША БИКОВСКА 
33. НЕЖДЕД МУСТАФА 
34. НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
35. НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
36. НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
37. НИКОЛА ПОПОВСКИ 
38. ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
39. ПЕТАР ГОШЕВ 
40. ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ 
41. РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА 
42. РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
43. РИСТЕ ВИСЛИМОВСКИ 
44. РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
45. СЛАВЕ АРСОСКИ 
46. СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
47. СЛАВИЦА СТАНКОВСКА 
48. СЛАВКО ПЕТРОВ 
49. СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ 
50. СОЊА ЛЕПИТКОВА 
51. ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ 
52. ТИТО ПЕТКОВСКИ 
53. ТОМЕ ТРОМБЕВ 
54. ТРИФУН КОСТОВСКИ 
55. ВАНЧО ЃОРГИЕВ 
56. ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
57. ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
58. ЗОРАН ШАПУРИЌ 
59. ЗОРАН ТОМИЌ 

ВМРО-Демократска партија за македонско национално единство и Либерална партија
  
 1.  ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
 2.  ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
 3.  ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
 4.  ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
 5.  ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
 6.  АДНАН ЌАХИЛ 
 7.  БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
 8.  ДРАГО ШАЈНОСКИ  
 9.  ЕФТИМ МАНЕВ 
10. ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 
11. ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
12. ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
13. КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ 
14. МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
15. МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
16. МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
17. НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
18. ОРДАНЧО ТАСЕВ 
19. ПЕТАР НАУМОВСКИ 
20. ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ 
21. ЉУБЕ БОШКОСКИ 
22. ЉУПЧЕ МЕШКОВ 
23. ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
24. РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
25. РИСТО ПЕЈОСКИ 
26. САШКО КЕДЕВ 
27. СИЛВАНА БОНЕВА 
28. СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
29. СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ 
30. СПИРО МАВРОВСКИ 
31. СТОЈАН АНДОВ 
32. ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
33. ЗОРАН КРСТЕВСКИ 

Демократска унија за интеграција
  
 1.  АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
 2.  АГРОН БУЏАКУ 
 3.  АЛИ АХМЕТИ 
 4.  АЗИЗ ПОЛОЖАНИ 
 5.  ЕЈУП РУСТЕМИ 
 6.  ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
 7.  ГЗИМ ОСТРЕНИ 
 8.  ХАЗБИ ЛИКА  
 9.  ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
10. ИСНИ ШАЌИРИ 
11. НАЗМИ БЕЌИРИ 
12. НЕВЗАТ БЕЈТА 
13. РАФИЗ ХАЛИТИ 
14. ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
15. ТЕУТА АРИФИ 
16. ЏЕЛАДИН ШАТКУ 

Демократска партија на Албанците
  
1. АРБЕН ЏАФЕРИ 
2. ФАТМИР АСАНИ 
3. ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
4. МЕНДУХ ТАЧИ 
5. РУЖДИ МАТОШИ 
6. ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
7. ЗЕЈДИ ЏЕЛИЛИ 

Партија за демократски просперитет
  
1. АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
2. ИСМЕТ РАМАДАНИ 

Национална демократска партија
  
1. ЏЕЗАИР ШАЌИРИ 

Социјалистичка партија
  
1. ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО

Click