РЕЗУЛТАТИ од избор на пратеници во Собранието на Република Македонија одржани на 1 јуни 2008 година

  
  

  

  
   
     
 
 

 


Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

1. НИКОЛА ГРУЕВСКИ 
оставка на 04.07.2008
На тоа место: ВИОЛЕТА ТАШЕВА пратеник од 08.07.2008 

2. ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
 
3. ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ 
 
4. БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ 

5. СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА 
 
6. ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ 
 
7. КОСАНА НИКОЛИЌ МАЗНЕВА 
 
8. АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 

9. ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ 
 
10. ГОРАН ЃУРОВСКИ 
 
11. СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ 
 
12. ТРАЈКО СЛАВЕСКИ 
оставка на 04.07.2008 
На тоа место: САВЕ САВЕВСКИ пратеник од 08.07.2008 
 
13. ПЕТАР ПОП АРСОВ 
 
14. БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ  
 
15. ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
 
16. АМДИ БАЈРАМ 
 
17. ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ 
 
18. ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ  
престанок на функцијата пратеник на 89та Седница одржана на 12.01.2010
На тоа место: СОЊА ЦВЕТКОВСКА пратеник од 21.01.2010 година.
 
19. ЗОРАН ПЕТРЕСКИ 
 
20. МАРИЈА АНДОНОВСКА  
 
21. АВДИЈА ПЕПИЌ 
 
22. ВАСЕ ДОНЕВСКИ  
оставка на 26.06.2008 
На тоа место: ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА пратеник од 30.06.2008 
 
23. ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ 
 
24. ЉУБИСАВ ИВАНОВ ЅИНГО 
 
25. НАДИЦА ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА 
 
26. ИЛИЈА ДИМОВСКИ 
 
27. ВАНЧО КОЦЕВ 
 
28. ЈАГОТКА ИВАНОВСКА 
 
29. НЕЖДЕТ МУСТАФА
оставка на 26.07.2008 
На тоа место: ХРИСТИНА РУНЧЕВА пратеник од 01.08.2008 
 
30. РАТКО ДИМИТРОВСКИ 
престанок на функцијата пратеник на 51та Седница одржана на 10.04.2009
 На тоа место: ОЛИВЕР АЛЕКСОВСКИ  пратеник од 15.04.2009

31. НАДА СТАНЧЕВСКА 
 
32. ГОРАН ПЕТРОВ 
престанок на функцијата пратеник на 51та Седница одржана на 10.04.2009
На тоа место: МАРИЈА РАШКОВСКА  пратеник од 27.04.2009

33. МИЛЕ ПАЧЕМСКИ 
 
34. ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА 
 
35. ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ  
 
36. МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ 
 
37. ЗОРАН СТАВРЕСКИ 
оставка на 04.07.2008 
На тоа место: РИСТО СТОЈАНОВ пратеник од 08.07.2008 
 
38. СИЛВАНА БОНЕВА 
 
39. ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ 
 
40. МИЛЕ ЈАНАКИЕСКИ 
оставка на 04.07.2008 
На тоа место: ЛИДИЈА МИТЕВА пратеник од 08.07.2008 
 
41. ОЛИВЕР ДЕРКОСКИ 
престанок на мандат - функција на 31.05.2010
На тоа место: ДАНИЕЛА ИРОТОВА ЛАЗАРОВА  пратеник од 14.06.2010

42. СОЊА ЃЕЛОВА СТОЈАНОВА 
 
43. ЈОВАН ГИНЕВ 
 
44. ЈОВАН ЛАЗАРЕВ 
 
45. КАТЕРИНА ДИМЕСКА 
 
46. ВАСКО ШУТАРОВ 
 
47. ТОМЕ ДАНЕВСКИ 
 
48. ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА 
 
49. ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 
 
50. АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ 
оставка на 04.07.2008 
На тоа место: ВЛАДО СТЕФАНОСКИ пратеник од 08.07.2008 до 16.03. 2011 година
На тоа место: НАДИЦА НИКОЛОВСКА од 17.03.2011 година
 
51. ЗОРАН КОЊАНОВСКИ 
оставка на 26.06.2008 
На тоа место: ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА пратеник од 30.06.2008 
 
52. АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА 
 
53. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 
 
54. ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
 
55. АНЕТА СТЕФАНОВСКА 
 
56. ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ 
 
57. НИКОЛА КОТЕВСКИ 
 
58. ЦЕНА МАТЕВСКА 
 
59. ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ 
 
60. КРСТО МУКОСКИ 
 
61. ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА 
оставка на 04.07.2008 
На тоа место: НАТАША ЈАНЕВСКА пратеник од 08.07.2008 
 
62. КЕНАН ХАСИПИ 
 
63. ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ 
 

Коалиција СОНЦЕ
 
 
1. РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА 
 
2. РИСТО ПЕНОВ 
 
3. ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
 
4. ГОРАН МИСОВСКИ 
 
5. АНДРЕЈ ПЕТРОВ 
 
6. ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ 
 
7. ГОРАН МИНЧЕВ 
 
8. СЛАВИЦА ГРКОВСКА ЛОШКОВА 
 
9. ТИТО ПЕТКОВСКИ 
 
10. МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 

11. МАРИНЕЛА ТУШЕВА 

12. АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
 
13. МИЛЕ АНДОНОВ 
 
14. СТАНКА АНАСТАСОВА 
 
15. ВЛАДО БУЧКОВСКИ 
 
16. ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
 
17. НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ 
 
18. СОЊА МИРАКОВСКА 
 
19. ГОРАН СУГАРЕСКИ 
 
20. РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА 
 
21. ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ 
 
22. ЈАНИ МАКРАДУЛИ 
 
23. ВЕСНА БЕНДЕВСКА 
 
24. ТОМЕ ЧИНГОВСКИ 
 
25. СТОЈАН АНДОВ 
 
26. МЕНДЕ ДИНЕВСКИ 
 
27. ИГОР ИВАНОВСКИ 
 

ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА
  
 
1. БЛЕРИМ БЕЏЕТИ 
престанок на функцијата пратеник на 51та Седница одржана на 10.04.2009
На тоа место НАЗИФ БУШИ  пратеник од 15.04.2009
 
2. ЕРМИРА МЕХМЕТИ 
 
3. ФЕМИ ЈОНУЗИ 

4. ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
 
5. САФЕТ НЕЗИРИ 
 
6. ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ 
 
7. ХАЈРУЛА МИСИНИ 
 
8. ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
 
9. ТАХИР ХАНИ 
 
10. АЛИ АХМЕТИ 
 
11. ТЕУТА АРИФИ 
 
12. РАФИС АЉИТИ 
 
13. ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
 
14. ЏЕВАТ АДЕМИ 
 
15. ЉИНДИТА ЌАЗИМИ 
оставка на 01.08.2008 
На тоа место: ВУЛНЕТ АМЕТИ пратеник од 01.08.2008 
 
16. АДНАН ЈАШАРИ 
 
17. ХИСЕН ЏЕМАИЛИ 
 
18. ЈУЛИЕТА МАРКУ 
 

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ
  
 
1. АБЕДИН ЗУМБЕРИ 
 
2. ФЉОРА КАДРИ 
 
3. АРБЕН ЏАФЕРИ 
 
4. МЕНДУХ ТАЧИ 
 
5. БЕСИМ ДОГАНИ 
 
6. МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ 
 
7. ИМЕР АЛИУ 
 
8. СУЛЕЈМАН РУШИТИ 
 
9. САДИЈЕ ИЛЈАЗИ 
 
10. ДАУТ РЕЏЕПИ 
 
11. ИМЕР СЕЛМАНИ 
 

ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА
 

1. ФИЈАТ ЦАНОСКИ

Click