„Канцеларии за контакт со граѓаните“ е проект кој Собранието го започна во 2003 година и го реализира со помош на НДИ, УСАИД, ИПД, Швајцарската агенција за развој и соработка и ЗЕЛС. 
Во секоја отворена канцеларија во општините работи асистент, кој му помага на пратеникот.
Преку непосредна комуникација со избраните претставници, граѓаните имаат можност за размена на информации, предлози и сугестии, со цел да се зголеми нивното учество во работата на Собранието.

Click