Пратеници


СУРИЈА РАШИДИ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 17.4.1965 во с.Радолишта, Струга. Албанец. Дипломиран машински инженер, Универзитет во Приштина.


Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


Е-пошта: S.Rasidi@sobranie.mk

Click