Алијанса за Албанците

 

 

 

 

 

АРТА ТОЧИ

 

Член на Алијанса на Албанците. Родена на 7.8.1962 во Тетово. Албанка. Доктор, БА - Приштина, Косово; МА - Индијана Универзитет, САД; ПхД - ЈУЕЛ - СРМ.

 

 

 

 

 

 

ЗИАДИН СЕЛА 

 

Член на Движење за реформи на ДПА. Роден на 1.11.1972 во с. Ливада, Струга. Албанец. Специјалист.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член


Е-пошта: z.sela@sobranie.mk


СУРИЈА РАШИДИ


Член на Алијанса за Албанците. Роден на 17.4.1965 во с.Радолишта, Струга. Албанец. Дипломиран машински инженер, Универзитет во Приштина.


Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


Е-пошта: S.Rasidi@sobranie.mk

Click