ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА


2006 - 2008 

АНДОВ СТОЈАН
 
 


    
 
  
  

 

 Член на ЛП. Роден 1935 година во Кавадарци. Македонец. Магистер по економија. Добро ги познава англискиот и рускиот јазик. Живее во Скопје. 

ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА

 

 
  
 


     
 
   
Член на ЛПМ. Родена 1963 година во с. Ново Село, Охрид. Македонка.
Дипломиран правник. Се служи со англискиот јазик. Живее во Охрид.

Click