ЛДП

 

 

 

 

 

 

 

Горан Милевски


Член на ЛДП. Роден на 1.11.1978 во Битола. Македонец. Дипломиран економист по меѓународна економија, магистранд по менаџмент бизнис администрација на Економски факултет.


Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

 

 

 

 

 

 

Дуфе Кукоски


Член на ЛДП. Роден на 1.6.1958 во Вевчани. Македонец. Дипломиран менаџер, Бизнис администрација, Институт за менаџмент - МИМ.


Активности во Собранието:

 • Советот на Собранискиот канал, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Законодавно - правна комисија, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

 

 

 

 

Роза Топузова-Каревска


Член на ЛДП. Родена на 26.7.1954 во Прилеп. Македонка. Магистер по археологија, Универзитет во Белград.

 

Активности во Собранието:

 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
Click