Пратеници

 

 

 

 

 

НИКИЦА КОРУБИН


Независен пратеник. Родена на 22.5.1976 во Скопје. Македонка. Магистер по археологија и историја на уметност, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.  

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата (ПСФ), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член 

 

Е-пошта: n.korubin@sobranie.mk

Click