ЛИБЕРАЛНО - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА


2006 - 2008 

 

ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 

 

 

 

 

 Член на ЛДП. Роден 1968 година во Скопје. Македонец. Дипломиран градежен инженер. Добро ги познава англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Скопје.
      

 

МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН 

 

 

 

 

Член на ЛДП. Роден 1968 година во Гостивар. Дипломиран социолог. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Скопје.
      

НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН

 

 
  
 


     
 
   
Член на ЛДП. Роден 1961 година во с. Добровени. Македонец.
Дипломиран економист. Се служи со рускиот јазик. Живее во Битола. 

 

ПЕНОВ РИСТО 

 

 

 

 

 Претседател на ЛДП. Роден 1957 година во Велес. Македонец. Магистер по економија. Добро ги познава англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Скопје.
      

 

ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 

 

 

 

 

 Член на ЛДП. Родена 1954 година во Прилеп. Македонка. Магистер по археологија. Добро ги познава францускиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Прилеп.
     

Click