ЛИБЕРАЛНО - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

2008 - 2011      
  

АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 

 

    
 Член на ЛДП . Роден на 26 ноември 1968 година во Скопје. Македонец. Дипломиран градежен инженер.
     
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член


     
  

ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ

 

 


   
 Претседател на ЛДП. Роден на 21 мај 1968 година во Гостивар. Македонец. Дипломиран социолог. Беше министер за труд и социјална политика и министер за одбрана во периодот 2002-2006 година.
     
    
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, заменик претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
   

     

РИСТО ПЕНОВ

 

 


 Член на ЛДП. Роден на 28 септември 1957 година во Велес. Македонец. Дипломиран правник.Магистер по правни науки. Беше градоначалник на градот Скопје.

Активности во Собранието:

 •  Комисија за уставни прашања, заменик член
 •  Комисија за економски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член     
  
 

РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА

 

     
 
Член на ЛДП. Родена на 26 јули 1954 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран археолог-магистер по археологија.  
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

 

 


 

Click