Наџи Џелили

 

 

 


Член на НДП. Роден на 27.5.1973 година во с. Чегране, Гостивар. Албанец. Дипломиран на Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


 

 

Фламуре Демири-Креци

 

 

 


Член на НДП. Родена на 24.10.1967 година во Гостивар. Албанка. ВСС, „Климент Охридски“, Скопје.

Активности во Собранието: 

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

Е-пошта: f.demiri@sobranie.mk

 

Click