Пратеници

 

 

 

 

 

 

ИРЕНА СТЕФОСКА 

 

Родена на 16.9.1967 година во Скопје. Македонка. Доктор по историски науки, Институт за национална историја.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за култура, претседател
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
  • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: i.stefoska@sobranie.mk

Click