Пратеници

 

 

 

 

 

ИГОР ДУРЛОВСКИ


Независен пратеник. Роден на 26.3.1977 во Битола. Македонец. Магистер, Факултет за музичка уметност, Скопје.

 

Е-пошта: I.Durlovski@sobranie.mk

Click