Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ


Независен пратеник. Роден на 16.3.1975 во Долно Коњари. Бошњак. Доцент, Институт за национална историја, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за култура, заменик-претседател
  • Комисија за европски прашања, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

Е-пошта: Z.Ramcilovik@sobranie.mk

Click