ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА

 

 

 


 

Независен пратеник. Родена 1967 година во Скопје. Македонка. Дипломиран актер. Живее во Скопје.
   

ЈАНЕВСКА ВЕСНА

 
  
 


     
 
   
     
      
   
Независен пратеник. Родена 1958 година во Скопје. Македонка. Доктор по медицински науки - патолог. Добро ги познава англискиот, српскиот и бугарскиот јазик. Живее во Скопје.                                                                                 

 

ЕСАД РАХИЌ     


  
Член на СДСМ. Роден 1964 година во Скопје. Бошњак. Дипломиран правник. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со турскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје. 

СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ

 
     
 
   
          
   
Член на ДУИ. Роден 1940 во с. Бозовце. Албанец. Доктор на науки. Професор. Се служи со германскиот и италијанскиот јазик. Живее во Тетово.
     

Click