Ленче Николовска

 

 
Независен пратеник. Родена на 12.12.1967 година во Велес. Македонка. Дипломиран земјоделски инженер, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

Член на Претседателство на Клубот на пратенички.


Е-пошта: l.nikolovska@sobranie.mk
Сафет Бишевац

 

 

 

Независен пратеник. Роден на 4.1.1964 година во Рибариќи, Србија. Бошњак. Дипломиран новинар, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член


Е-пошта: s.bisevac@sobranie.mk

Click