НЕЗАВИСНИ ПРАТЕНИЦИ

 

 

 

 

 

Зулфи Адили

 

Независен пратеник. Роден на 11.11.1979 во с. Патишка Река, Скопје. Албанец. Има завршено Правен факултет, ДУТ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член 
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член

 

 

 

 

 

Љубица Буралиева

 

Независен пратеник. Родена на 13.12.1952 во Стровије, Прилеп. Македонка. Има завршено ФМДУ.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член

 

 

 

 

 

Солза Грчева 

 

Независен пратеник. Родена на 4.8.1954 во Штип. Македонка. Доктор по компјутерски науки, УКИМ, ПМФ.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
Click