НОВА ДЕМОКРАТИЈА

2008-2011 

АБЕДИН ЗУМБЕРИ

 


  
 


     
 

 Роден на 28.04.1963 година во Склупчане. Албанец. Завршил факултет за физичка култура.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
   
   


 

ИМЕР СЕЛМАНИ

 


  
 


     
 
   
Роден на 20.02.1968 година во Скопје. Албанец. Завршил Медицински факултет. Министер во Владата на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.    
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член

   


 

СУЛЕЈМАН РУШИТИ

 


  
 


     
 
   
Роден на 22.01.1972 година во с.Чајле, Гостивар. Албанец. Завршил академија на уметностите, режисер. Доцент. Министер во Владата на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
   
   


    
  
ФЛОРА КАДРИУ 
 

 

 

 
 Родена на 30 јуни 1966 година во Скопје. Албанка. Има високо образование. Актер. Магистер  по јавна администрација.       
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за здравство, заменик претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

Претставник од пратеничката група на НД во Претседателството на Клубот на пратенички.

Click