Горан Мисовски


Член на НСДП. Роден на 15.4.1965 во Скопје. Македонец. Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп.


Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, заменик-претседател
 • Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, претседател
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член

Активности во Собранието:

·         Советот на Собранискиот канал, заменик-член

·         Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи,  Управата за финансиска полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, претседател

·         Комисијата за прашања на изборите и именувањата  на Собранието на Република Македонија, член

·         Комисија за уставни прашања, заменик-член

·         Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член

 

 

 

 

 

 

Љубомир Јосифовски


Член на НСДП. Роден на 10.8.1973 во Скопје. Македонец. Магистрирал на УКИМ - Филозофски факултет, историски-архивски науки.


Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисијата за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 

 

 

 

 

 

 

Соња Мираковска


Член на НСДП. Родена на 12.9.1963 во Берово. Дипломирала на УКИМ - Правен факултет.


Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
Click