Пратеници

 

 

 

 

 

 

СОЊА МИРАКОВСКА

 

Член на НСДП. Родена на 12.9.1963 во Берово. Македонка. Дипломиран правник, Правен факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Буџетски совет, член
 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Клуб на пратенички, член на претседателство

 

Е-пошта: s.mirakovska@sobranie.mk

Click