НСДП

 

 

 

 

 

ГОРАН МИСОВСКИ

 

Член на НСДП. Роден на 15.4.1965 во Скопје. Македонец. Дипломиран менаџер по осигурување, Државен универзитет „Св.Климент Охридски“.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член


Е-пошта: g.misovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

СОЊА МИРАКОВСКА

 

Член на НСДП. Родена на 12.9.1963 во Берово. Македонка. Дипломиран правник, Правен факултет, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Буџетски совет, член
 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Клуб на пратенички, член на претседателство

 

Е-пошта: s.mirakovska@sobranie.mk

Click