Пратеници  
 МИСОВСКИ ГОРАН 

 

 

 

 

 

Член на НСДП. Роден 1965 година во Скопје. Македонец. Дипломиран економист - прв степен. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Скопје.

Click