Горан Мисовски

 

 

 


Член на НСДП. Роден на 15.4.1965 година во Скопје. Македонец. Економист, Економски факултет, Прилеп.

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член 


Е-пошта: g.misovski@sobranie.mk
Николче Ацевски

 

 Член на НСДП. Роден на 2.6.1969 година во Битола. Македонец. Доктор по електротехнички науки.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: n.acevski@sobranie.mk 

 

Соња Мираковска

 

 

 


Член на НСДП. Родена на 12.9.1963 година во Берово. Македонка. Дипломирала на Правниот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

Координаторка на Клубот на пратенички (од 1 октомври 2011 до 31 септември 2012 година).
 

Е-пошта: s.mirakovska@sobranie.mk
 
Тито Петковски

 

 Член на НСДП. Роден на 23.1.1945 година во с. Псача, Крива Паланка. Македонец. Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член


Е-пошта: t.petkovski@sobranie.mk


Click