ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА


2006 - 2008 

НЕЖДЕТ МУСТАФА

 

 


 

 

Претседател на Обединета партија за еманципација. Роден 1962 година во Скопје. Ром. Професор по филозофија. Добро го познава германскиот јазик. Живее во Скопје. 


  

Click