РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 263/2013 ОБЈАВЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 17 став (5) од Законот  за државните службеници, Комисијата пристапи кон изготвување на ранг листа од најуспешни тројца кандидати, врз основа на резултатите од образованието, испитот за државен службеник и интервјуто за работно место:

1. Раководител на Сектор - Кабинет на претседателот на Собранието - Шеф на Кабинет...........................1 извршител; 

- Сања Угриновска Спасеновска;
- Жаклина Костова; 
- Оливер Темелковски.

 

 Членови:                                           
                                                                 
1. Анита Огњановска-член

_________________________   

 

2. Изабела Младенова-Цветковска -член

_________________________

 

Претседател на  Комисијата

Марија Алексовска

 _______________________   

Click