Партија за целосна еманципација на Ромите

 

 

 

 

 

 

САМКА ИБРАИМОСКИ

 

Член на ПЦЕР. Роден на 27.9.1954 во Тетово. Ром. Дипломиран менаџер, Факултет за менаџмент - Нови Сад.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член 
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
Click