ПратенициАМДИ БАЈРАМ

 

 

 

 

 

 

Бил член на Партијата за целосна еманципација на Ромите, потоа независен пратеник. Роден 1956 година во Скопје, Ром. сега е претседател на Сојузот на Ромите на Македонија. Завршил Средно трговско училиште. Бил генерален директот на претпријатието „Шутекс“. Живее во Скопје.

Click