Пратеници 

 

Самка Ибраимоски

 

 

 


Член на ПЦЕР. Роден на 27.9.1954 година во Тетово. Ром. Дипломирал на Факултет за менаџмент, Нови Сад.

Активности во Собранието: 

  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член 


Е-пошта: s.ibraimoski@sobranie.mk

Click