ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ


2006 - 2008  

 

БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 

 

 

 

 

Член на ПДП. Роден 1976 година во с. Глумово, Скопје. Албанец. Дипломиран правник - адвокат. Живее во с. Глумово. 
      

ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ

 
  
 


     
 
   
     
      
   
Член на ПДП. Роден 1964 година во Тетово. Албанец. Филолог. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово.  

 

НЕЗИРИ САФЕТ

 

 

 

 

Член на ПДП. Роден 1971 година во Скопје. Албанец. Професор по историја. Живее во Скопје. 
     

Click