ПДТ

 

 

 

 

 

 

ЕНЕС ИБРАХИМ

 

Член на ПДТ. Роден на 8.8.1984 во Скопје. Турчин. Дипломирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за култура, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член


Е-пошта: e.ibrahim@sobranie.mk

Click