Пратеници

 

 

 

 

 

ЕНЕС ИБРАХИМ


Член на Партија за движење на Турците. Роден на 8.8.1984 во Скопје. Турчин. Магистер по менаџмент, ЕУРМ.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на: Република Казахстан, Киргистанска Република, Република Таџикистан, Република Узбекистан и Туркменистан, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член

 

Е-пошта: E.Ibrahim@sobranie.mk

Click