Енес Ибрахим


Член на ПДТ. Роден на 8.8.1984 во Скопје. Турчин. Дипломирал на Филолошки факултет.


Активности во Собранието:

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
  • Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Mедитеранот (ПС на Медитеранот), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
Click