ПЕИ

 

 

 

 

 

АЛИЈА КАМБЕРОСКИ 

 

Член на ПЕИ. Роден на 27.9.1966 во с. Лабуништа, Струга. Торбеш. Дипломиран шумарски инженер, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.

 

Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта: a.kamberoski@sobranie.mk

Click