ЦАНОСКИ ФИЈАТ 

 

 

 

Роден:  02.10.1960 година во с.Октиси Струга, Република Македонија
     
Адреса и телефон: ул.Вељко Влаховиќ бр.10 

 Струга  Република Македонија 

 Тел. 00-389-(0)23-136-926 

Моб: 00-389-(0)71-223-201

e-mail: canoski@mt.net.mk
     
Семеен статус: оженет, (татко на три деца)
     
Националност:  Торбеш
     
Образование:  Основно образование завршил во Струга а средно образование во Загреб, Република Хрватска.  

 Високо образование економски факултет во Нови Сад, Република Србија 

 Постдипломски студии на "Сесловенскиот Универзитет" во Нови Сад, Република Србија под менторство на Д-р Милан Миљевиќ, редовен професор на Факултетот за политички науки на Универзитетот во Белград. Магистрира на тема "Процес на истражување на политичкиот пазар со утврдување на изборната политичка програма во форма на инструментите на наркетинг микс"
     
Странски јазици: Говори Албански, Хрватски и Германски а се служи и со Англискиот
     
Компјутери:  Word, Exsel, Power Point, Corel Draw, Internet
     
Работно искуство: Бизнисмен, менаџер на сопствени приватни фирми во областа на трговијата, угостителството, градежништвото, како и фирми за обука на кадри од областа на администрацијата и од други области кои како логистика на НАТО базите работат во државите од Европската Унија. 

Оснивач на Првиот приватен универзитет -" ФОН Универзитет " во Република Македонија со седишта во Скопје и Струга кој нуди студии на еден од осумте факултети и тоа факултет за правни науки, Факултет за политички науки, Факултет за применети странски науки, Факултет за детективи и безбедност, Факултет за животна средина, Факултет за економски науки, Факултет за информациски и комуникациски технологии и Факултетот за спорт и спортски менаџмент; 

  Оснивач на Приватно средно училиште во Република Македонија "Петта приватна гимназија" со седиште во Скопје. 

Од 2006 година - пратеник во Собранието на Република Македонија
     
Партиска активност:  2006 година - Оснивач и Претседател на Партијата за Европска иднина
     
  
     

Click