Мевмед ЏемајлоскиЧлен на ПЕИ. Роден на 17.7.1965 година во Подгорци, Струга. Торбеш. Дипломиран правник, Прв приватен универзитет ФОН, Струга.

Активности во Собранието:
 

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: m.dzemajloski@sobranie.mk
Рејхан Дурмиши

 

 
Член на ПЕИ. Роден на 11.10.1974 година во Дебар. Торбеш. Дипломиран педагог, Филозофски факултет, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: r.durmisi@sobranie.mk

 

 Фијат Цаноски

 

 

Член на ПЕИ. Роден на 2.10.1960 година во с. Октиси, Струга. Торбеш. Завршил магистерски студии по политички науки, „Сесловенски универзитет“, Нови Сад.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател


Е-пошта: f.canoski@sobranie.mk

Click