Партија за општествен и економски напредок

 

 

 

РУБИН ЗЕМОН 

 

Член на ПОЕН. Роден на 25.10.1970 во Струга. Египќанец. Доктор по етнологија, Етнографски институт со музеј при БАН, Софија, Република Бугарија.

Активности во Собранието:

  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 

 

Click