Пратенички групи за соработка

Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

 

претседател:  Владо Мисајловски
членови:  1. Лидија Петкоска
2. Игор Здравковски
3. Марија Георгиевска 
4. Јован Митрески
5. Горан Мисовски
6. Бајрам Кадрија
7. Африм Гаши
Click