Служба на Собранието

  

  

  

Анѓеловски Вјекослав

 

 

 

Роден 22.1.1952 Охрид, Македонија. Македонец. Дипломиран правник - Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

РАБОТНО ИСКУСТВО

  • 1983-1984, Собрание на Република Македонија – приправник
  • 1984-1988, Собрание на Република Македонија – стручен соработник
  • 1988-2009, Собрание на Република Македонија – секретар на Комисија за образование, наука и култура. Комисија за труд и социјална политика, Комисија за внатрешна политика и одбрана, Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, Комисија за политички систем, Комисија за избори и именувања
  • Раководител на Одделение за законодавство од областа на политички систем и јавни дејности – Сектор за законодавство
  • Раководител на Одделението за нормативно-правни работи – Сектор на генерален секретар
  • Раководител на Одделението за законодавство од областа на економскиот систем – Сектор за законодавство
  • Заменик на генерален секретар на Собранието на Република Македонија

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

  • 1994 -1998, заменик на секретар на Државна изборна комисија на Република Македонија
  • 1994-2003, секретар на Државната изборна комисија на Република Македонија
  • Спроведени избори за претседател на Република Македонија во 1994 и 1999 – избори за пратеници во Собранието на Република Македонија 1994, 1998 и 2002 – локални избори за членови на совет и градоначалници 1996 и 2000

Престанок на функција на 82.седница одржана на 28.1.2018 година. 

Click