Делегации 

ВЕЈСЕЛИ АБДУЛАДИ

 
  
 


     
 
   
     
      
   
Член на ПДП. Роден 1964 година во Тетово. Албанец. Филолог. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово. 

Click