ЏЕВАТ АДЕМИ

 

  


Член на ДУИ. Роден 8 декември 1962 година во Голема Речицa, Тетово. Албанец. Завршил високо образование - новинар. Беше заменик министер за локална самоуправа во Владата на РМ во 2004 година. 
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, претседател
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

  

ИЛИЈА ДИМОВСКИ

 

 

 

  


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 година во Велес. Македонец. Aпсолвент на Правниот факултет во Скопје.     
    
Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член 
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојано анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, претседател
        

ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ
   
  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 23 јануари 1973 година во Скопје. Македонец. Професор по македонска книжевност.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за култура, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член


 
  
АЗИЗ ПОЛОЖАНИ      

 

 


 

 

Член на ДУИ. Роден 1957 година во с. Ливада, Струга. Албанец. Лекар. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Струга 
  
БОРИС КОНДАРКО     

 

 


 

 

Член на СДСМ. Роден 1973 година во Скопје. Македонец. Адвокат. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје. 
  
МИРЈАНА СЕКУЛОВСКА     

 

 


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1960 година во с. Велгошти, Охрид. Македонка. Доктор на науки. Универзитетски професор. Ги познава добро англискиот, бугарскиот и српскиот јазик. Живее во Охрид 
  
ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
    

 

  

Претседател на ДС. Роден на 25.12.1952 година во с. Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник со положен правосуден испит. Од 1998 до 1999 година беше министер за внатрешни работи.

Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


                                            

                                                     РАФИЗ АЛИТИ

 

  


Член на ДУИ. Роден 1956 година во с. Радуша. Албанец. Професор. Добро ги познава српскиот и хрватскиот јазик. Живее во с. Радуша.

  

                                              

                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 

   

      


  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 година во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог на Правен факултет „Јустинијан Први"- Скопје, отсек политички науки. 
     
  Активности во Собранието

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за европски прашања, заменик член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, претседател
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ -  Република Македонија), член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член 
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, претседател
  

    
  НАСЕР АЈДИНИ

   


  Член на ДПА. Роден 1963 година во с. Слупчане. Албанец. Професор по физичка култура. Добро го познава македонски јазик, се служи со францускиот, а го учи англискиот јазик. Живее во с. Слупчане, Липково

  

    
  БЛАГОЈ ЗАШОВ

   


  Роден е на 20.2.1945 година во Кочани, Република Македонија. По националност е Македонец.
  Завршил Правен факултет во Скопје. Специјализирал меѓународно право и меѓународни односи на универзитетите во Загреб (Хрватска) и Париз 2 (Сорбона).

  Дипломат од кариера, кој својата работа ја почнал во 1973 година во Секретаријатот за односи со странство на Република Македонија во кој работи до 1986 г. кога е именуван за помошник на министерот за односи со странство.
  Од 1986 до 1990 година бил конзул на поранешна Југославија во Лион (Франција), ангажиран од дипломатските кадри од Република Македонија.

  Од летото 1990 до почетокот на 1993 година работи во Министерството за односи со странство како специјален советник за Европската унија и Советот на Европа.
  Во февруари 1993 година, како еден од првите македонски дипломати, упатен е во дипломатска служба во Стразбур (Франција) како постојан претставник на Република Македонија во Советот на Европа. Таму останува до август 1996 година.
  На 4.12.1996 година повторно заминува во дипломатска служба за да ја отвори македонската амбасада во Букурешт. До 24.6.1998 година е министер советник и вршител на работите во Амбасадата на РМ. Од 25 јуни 1998 година до 31 јули 2002 година е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Букурешт (Романија).

  По враќањето од Романија уште четири години работи во Министерството за надворешни работи задолжен за секторите за меѓународно право и дипломатска едукација. За време на изборите во 2006 година е носител на листа во третата изборна единица од Нова социјал-демократска партија при што е избран како пратеник.

  Во Собранието на Република Македонија е: заменик претседател на Комисијата за европски прашања, член на Законодавно-правната комисија, член на Комисијата за надворешна политика, прв заменик претседател на Франкофонската секција при Собранието и заменик шеф на Делегацијата на РМ во Парламентарното собрание на Советот на Европа.
  Г. Зашов зборува добро француски, хрватски и романски јазик. Се користи и со англиски и руски јазик.
  Во 1991 година е еден од основачите на Европското движење на Република Македонија.

  

    
  ИЛИНКА МИТРЕВА

   

   

   

   
  Член на СДСМ. Родена 1950 година во Скопје, Р. Македонија. Македонка. Доктор на филолошки науки. Универзитетски професор. Била пратеник во двата претходни парламентарни состави. Била министер за надворешни работи. Добро ги знае францускиот, англискиот и италијанскиот јазик. Живее во Скопје.

   

  

    
  ВАСКО ШУТАРОВ

   


  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 9.6.1964 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог.  

  Активности во Собранието

  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за култура, претседател
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
  

   

  НИКОЛА ПОПОВСКИ

   


    
   


       
      

  Роден на 24 Мај 1962 година во Скопје
       
  Основно и гимназиско образование завршил во Скопје. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје. На истиот факултет магистрирал на тема "Економски основи на информациското општество".
       
  Работел во Министерството за развој на Владата на Република Македонија. Од 1986 до 1990 година бил член на Собранието на град Скопје. Од 1992 година е пратеник во Собранието на Република Македонија. Бил претседател на Комисијата за надворешна политика, Комисијата за екологија, млади и спорт и Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија. Од 1998 до 2002 година е координатор на Пратеничката група на СДСМ.
       
  Член е на Парламентарното собрание на Советот на Европа од 1993 година, а во одреден период и шеф на македонската делегација. Членувал во повеќе комисии во Собранието на Советот на Европа во Стразбур.
       
  Автор е на стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Објавил и две книги од економска и политичка проблематика.
       
  Зборува англиски јазик.
  На 07.11.2003 година е избран за министер за финансии.

  

   

  НАДА СТАНЧЕВСКА

   


    
   


       
   
     
  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.7.1974 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист по менаџмент. Магистрант на економски науки - Менаџмент.   
     
  Активности во Собранието

  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
    
    
  

                                                                                       

   
  ПЕТАР ПОП АРСОВ

   

   

   

  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1969 година во Куманово. Македонец. Дипломиран инженер - технолог.

  Активности во Собранието

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, претседател
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
  

  АЈШЕ СЕЛМАНИ

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Родена 1973 во Тетово. Албанка. Професор. Учи англиски јазик. Живее во Тетово

  

  ЗИМРЕТЕ ЈАКУПИ

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Родена 1963 година во Скопје. Албанка. Професор. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.

  

  МЕРИ ЃОРЃИЕВСКА МЛАДЕНОВСКА

   

   

   

   

  Член на СДСМ. Родена 1969 година во Крива Паланка. Македонка. Адвокат. Добро го познава италијанскиот јазик, а се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје. 

  

  ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ

   

   

   

   

  Член на СДСМ. Роден 1962 година во Прилеп. Македонец. Универзитетски професор. Доктор на науки. Дипломиран машински инженер. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Прилеп
   

  

  ДАНАИЛ ДОНЧЕВ

   

   

   

   

  Член на ВМРО-НП. Роден 1966 година во Ново Село, Струмица. Македонец. Магистер по економски науки. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Скопје.

   

  

  ЗОРАН ВИТАНОВ

   

   

   

   

  Член на СПМ - во Собранието делува како независен пратеник. Роден 1971 година во Струмица. Македонец. Високо образование. Добро ги познава англискиот јазик и бившите ЈУ јазици. Живее во Струмица.

   

  

  НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА 

   

   

   

   

  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 14.2.1966 година во Штип. Македонка. Дипломиран правник со положен правосуден испит. 
        
    
  Активности во Собранието 

  • Комисија за уставни прашања, член 
  • Законодавно-правна комисија, член 
  • Комисија за здравство, заменик-член 
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член 
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

    
  

   

   АНИТА КРСТЕСКА КИПАРИЗОВСКа

   

   

   

   

  Роденa:
      01.08.1973 во Охрид, Република Македонија

  Адреса и телефон: 
      Ул." Крум Точков", бр.38
      Охрид  Република Македонија
      Моб: 00-389-(0)71-223-06
      e-mail: anitakipariz@yahoo.com

  Семеен статус: 
      мажена (една малолетна ќерка)

  Националност: 
      Влаинка

  Образование: 
      Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - дипломиран правник со положен правосуден испит

  Странски јазици: 
      активно познавање на Англискиот јазик

  Компјутери: 
      Word, Excel

  Работно искуство
      Адвокатски приправник во адвокатска канцеларија на адвокатот Климент Луканов;
      Самостоен референт за застапување во ЕМО Охрид АД
      Раководител на општи и правни работи во ЕМО Охрид АД;
      Неизвршен директор во Борд на директори во ЕМО Охрид АД;
      Адвокат со сопствена адвокатска канцеларија;
      од 2006 година Пратеник во Собранието на Република Македонија.

  Партиска активност:
      Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1994 година.
      Долгогодишен претседател на правната комисија во ОК на ВМРО-ДПМНЕ Охрид;
      Член на Општинската изборна комисија на Охрид за претседателските избори 1999;


   

   

  

   

  БЛЕРИМ БЕЏЕТИ

   


    
   


       
   
     
  Член на ДУИ. Роден на 16 октомври 1976 година во с. Глумово, Скопје. Албанец. Дипломиран правник. Адвокат.   
     
  Активности во Собранието

  • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
  • Комисија за европски прашања, заменик член
  • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
  • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
  • Комисија за локална самоуправа, претседател
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
  

   

  НЕЖДЕТ МУСТАФА

   

   


   

   

  Претседател на Обединета партија за еманципација. Роден 1962 година во Скопје. Ром. Професор по филозофија. Добро го познава германскиот јазик. Живее во Скопје. 


    

  

        
   

  ИГОР ИВАНОВСКИ

   

   

   

    


   Член на СДСМ. Роден на 11 март 1977 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на економски факултет.       
      
  Активности во Собранието

  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател
  

   

  ЕЛМАЗЕ СЕЛМАНИ

   

   

   


   

  Член на ДПА. Родена 1958 година во с. Горње Лупче, Подујево. Албанка. Доктор специјалист по гинекологија. Добро го познава српскиот јазик, а се служи со англискиот и турскиот јазик. Живее во Врапчиште..


    

  

   

  ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА

   

   

   


   

  Независен пратеник. Родена 1967 година во Скопје. Македонка. Дипломиран актер. Живее во Скопје.
    

  

   

  ВЕЛЕ МИТАНОСКИ

   

   

   


   

  Член на НСДП. Роден 1949 година во с. Црвена Вода, Охрид. Македонец. Високо образование. Новинар. Се служи со англискиот и рускиот јазик. Живее во Охрид.

   


    

  

   

  ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

   

   


     Член на СПМ. Родена на 22.2.1954 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист.

  Активности во Собранието

  • Буџетски совет на Собранието, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член  
  • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател 


     
    

  ШАБАН САЛИУ

   

     Роден:

      06.01.1961 година во Скопје, Република Македонија

  Адреса и телефон: 

      ул."Шуто Оризари" бр.56 1000 Скопје
      Република Македонија

  Семеен статус: 

      оженет (татко на едно дете)

  Националност: 

      Ром

  Образование: 

      Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Правен факултет- дипломиран правник со положен правосуден испит

  Странски јазици:

      англиски, српски

  Компјутери:

      Word, Excel

  Работно искуство:  

      Суд за здружен труд - Скопје;
      Основен суд - Гостивар;
      Адвокат;
      Член на Советот за радиодифузија
      Од 2006 година - Пратеник во Собранието на Република Македонија

  Активности во Собранието

  • 1990-1995 - Генерален секретар на ПЦЕР;
  • 1990-1995 - Претседател на огранокот на ПЦЕР - Гостивар;
  •  Потпретседател на Сојузот на ромите на Македонија
         

  Друг ангажман: 

  • Многу обуки од областа на човекови права низ многу држави.

  

   

  ФИЈАТ ЦАНОСКИ

   


    
   


       
   
     
  Претседател на ПЕИ. Роден на 2.10.1960 година во Струга. Торбеш. Економски факултет. Магистер по политички науки.   
     
  Активности во Собранието

  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
    


     
  

   
    
   СИЛВАНА БОНЕВА

   

   
   

  Член на ВМРО-ДПМНЕ и координатор на Пратеничката група. Родена на 21.8.1959 година во Струмица. Македонка. Правник.

  Активности во Собранието

  • Буџетски совет на Собранието, член
  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-претседател
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
  • Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател

  

   

  ТЕУТА АРИФИ

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Родена на 19 октомври 1969 година во Тетово. Албанка. Доктор на филолошки науки.

  Активности во Собранието

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за надворешна политика, претседател
  • Комисија за култура, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


   

  


   ИВАН АНАСТАСОВСКИ    

        

  Член на НСДП. Роден 1973 година во Куманово. Македонец. Доктор на науки. Универзитетски професор. Живее во Куманово.Активности во Собранието

  


  АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ    

        

  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1980 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Отсекот по политички науки и магистрирал на постдипломските студии по Меѓународно право и политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Докторант е од областа на правно-политичките науки на истиот факултет, каде е избран и работи како помлад асистент. Добро ги познава англискиот и српскиот јазик, а ги изучува албанскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.    

  Активности во Собранието

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик претседател
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за надворешна политика, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

  

                                                                                   

   

  ЕСАД РАХИЌ       


    
  Член на СДСМ. Роден 1964 година во Скопје. Бошњак. Дипломиран правник. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со турскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.

  

   

  КАБА ГАРИП

   

   

   

   


  Член на ДПА. Роден 1964 година во Велешта, Струга. Албанец. Професор. Живее во Велешта, Струга

  

   
    
  ВЛАДО БУЧКОВСКИ

      

   

   


   

  Член на СДСМ. Роден на 2 декември 1962 година во Скопје. Македонец. Доктор по правни науки. Универзитетски професор.Во 2002 година избран за пратеник. Во периодот од 2002 до 2004 година беше министер за одбрана. Од 2004 до 2006 година беше претседател на Владата на РМ.

  Активности во Собранието

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, чле
  

   

  ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ

   


    
   


       
   
     
  Претседател на НА. Роден на 10 септември 1951 година во Прилеп. Mакедонец. Доктор по медицински науки - специјалист по оториноларингологија. Универзитетски професор. Беше министер за здравство и пратеник во парламентарниот состав од 2002 до 2006 година.   
     
  Активности во Собранието

  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за здравство, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член

    
  

                                                                                   

                                                                БЕСИМ ДОГАНИ       


    


  Роден на 13.10.1972 година во Гостивар. Албанец. Професор по книжевност. Пратеник и потпретседател на Собранието на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.
               
       
  Активности во Собранието

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Буџетски совет на Собранието, член
  • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, претседател
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за уставни прашања, заменик член
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
  • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
  

   

  АГРОН БУЏАКУ

   

   

   

   


  Член на ДУИ. Роден 1957 година во Дебар. Албанец. Магистер на науки. Политиколог. Добро ги познава англискиот, францускиот, рускиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Дебар.

  

   

  ЈАНИ МАКРАДУЛИ

  ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


   

  Контакт информации:
  кат II, соба бр. 67
  директен тел. 3136-802, локал 121

  Лични податоци

  Член  и потпретседател на СДСМ, роден е на 28.03.1965 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Скопје, а дипломирал на Електро-техничкиот факултет во Скопје, каде во 2001 година е реизбран за Постар Асистент и е раководител на лабораторија за компјутерски техники и информатика. Постдипломските студии ги започнува во Белград  и во 1994 година магистрира во Скопје. Во својата професионална кариера напишал 43 публикации и научни трудови.

  Својата политичка кариера ја започнува на локалните избори 1996-2000 година, кога е избран за Советник во општина Центар. Во 1997 година е учесник на политичката школа во Фрајбург, а на дополнителните парламентарни избори во 2001-2002 година, избран е за пратеник во Собранието на РМ.На редовните избори во 2002-2006 година, повторно е избран за пратеник кога е и назначен и за Координатор на Пратеничката Група на СДСМ во Собранието на РМ. Во 2003 година, назначен е за Претседател на Комисијата за информатичка технологија во Владата на РМ, а во 2005 година е избран за член на Постојаната Комисија за соработка со Европскиот Парламент и за член на ад хок експертската Комисија на Советот на Европа за информатичко општество. На редовните парламентарни избори 2006-2008 година по трет пат е избран за пратеник во Собранието на РМ и повторно назначен за Координатор на ПГ на СДСМ, се до вонредните парламентарни избори 2008-2012 година кога е по четврти пат избран за пратеник од Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и на 25.08.2008 година и избран за попретседател на Собранието на Република Македонија.

  Неговото богато политичко портфолио ги содржи следниве активности:

  • 1996 - 2000 Локални избори, Советник во општина Центар, Скопје
  • 1997 Учесник на политичката школа за локална самоуправа во Фрајбург
  • 2001 – 2002 Пратеник во Собранието на Р. Македонија - дополнителни парламентарни избори
  • 2002 – избран за пратеник и координатор на пратеничката група на СДСМ
  • 2003 – Претседател на Комисија за информатичка технологија
  • 2005 – Член на Постојаната комисија за соработка со Европскиот Парламент
  • 2005 - Член на ад хок експертската комисија на Советот на Европа за Информатичко општество
  • 2006 - 2008 Избран за пратеник во Собранието РМ и координатор на ПГ на СДСМ
  • 2008 - Избран за пратеник во Собранието РМ, од 25 август
  • 2008 избран за потпретседател на Собранието на Р. Македонија

  Активности во Собранието

  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член 

  Имотна состојба:
  Недвижен имот:
  -Стан 109 м2, ул.„Антон Панов“ 19/8, статус: под хипотека за кредит од 30.000 евра (Комерцијална банка)
  Подвижен имот:
  -„Peugeot“ 407,2009 година
  Акции:
  -Не поседувам
  Мојата сопруга не поседува подвижен и неподвижен имот и нема акции во ниту една компанија. 

  

   

  ГОРАН МИСОВСКИ

   


    
   


       
   
     
  Член на НСДП. Роден на 15 април 1965 година во Скопје. Македонец. Економист.   
     
  Активности во Собранието

  • Совет на Собранискиот канал, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
  • Комисија за економски прашања, заменик член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член   

  

      

  ИЛИЈА КИТАНОСКИ

   

   


     Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1959 година во Кичево. Македонец. Дипломиран економист.

  Активности во Собранието

  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, претседател
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Буџетски совет на Собранието, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член   


  ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ 

  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
      
   
  Љубиша Георгиевски е роден на 30 мај, 1937 година во Битола, Република Македонија. Дипломирал на “Академијата за театар, филм, радио и телевизија”, група “Театар и радио режија” во Белград, 1974 година.

  Љубиша Георгиевски е театарски и филмски режисер, драмски писател и есеист, теоретичар на театарот и професор по Театарска режија и актерска игра на “Факултетот за драмски уметности” во Скопје.

  Бил визитинг професор по онтологија и феноменологија на театар на универзитетите Southern California во Лос Анџелес и University of Texas at Dallas, во САД.

  Љубиша Георгиевски е општествен работник, журналист и полиглот. Досега има издадено повеќе од десет книги. Како филмски режисер има режирано четири филмови. Како журналист има напишано преку 200 авторски колумни во дневниот весник “Дневник”.
   
  Како режисер работел во Лос Анџелес и Далас, во Полска, Романија, Италија, Хрватска, Србија, Бугарија, а неговите текстови и претстави се прикажуваат во Москва, Виена, Париз, Варшава, Будимпешта, Букурешт, Лоѓ, Софија, Белград, Загреб, Трст...   Во 1994 година беше претседателски кандидат на ВМРО - ДПМНЕ.

  Од 2000 до 2004 година бил вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија. Говори англиски, француски, италијански, руски, бугарски, а се служи и со словенечки, полски, романски јазик. Живее во Скопје.


  

   

   РУЖДИ МАТОШИ

   

   

   


   

  Член на ДПА. Роден 1970 година во Тетово. Албанец. Магистер на науки. Инженер по земјоделство. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово.


   

   

  

      
    
   

  ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

   

         
   
  Претседател на ДОМ. Родена на 24.5.1956 година во Прилеп. Македонка. Инженер технолог, магистер по технички науки. Беше пратеник и во парламентарниот состав од 2002 до 2006 и потпретседател на Собранието на РМ.      
      
  Активности во Собранието  

  • Совет на Собранискиот канал, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за европски прашања, заменик претседател
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  

       
    

  АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 

   

        
   Член на ЛДП . Роден на 26 ноември 1968 година во Скопје. Македонец. Дипломиран градежен инженер.
       
      
  Активности во Собранието

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за надворешна политика, заменик член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  

      
    
  ФЛОРА КАДРИУ 
   

   

   

   
   Родена на 30 јуни 1966 година во Скопје. Албанка. Има високо образование. Актер. Магистер  по јавна администрација.       
      
  Активности во Собранието

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за здравство, заменик претседател
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
  • Законодавно-правна комисија, заменик член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
  • Комисија за култура, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

  Претставник од пратеничката група на НД во Претседателството на Клубот на пратенички.

  

                                                                                   

                                                                  ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ       


    


  Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Правен факултет - Политички студии во Скопје.       
       
  Активности во Собранието

  • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
  

       
    

  ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ

   

   


     
   Претседател на ЛДП. Роден на 21 мај 1968 година во Гостивар. Македонец. Дипломиран социолог. Беше министер за труд и социјална политика и министер за одбрана во периодот 2002-2006 година.
       
      
  Активности во Собранието

  • Буџетски совет на Собранието, заменик претседател
  • Комисија за финансирање и буџет, претседател
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
    

   

  

          

                                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА

   


  Член на ВМРО - ДПМНЕ. Родена на 29.9.1959 година во Битола. Македонка. Дипломиран правник со правосуден испит и магистер по библиотекарство.       
      
  Активности во Собранието

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член

  Click