Пратеници на кои порано им престанал мандатот


1. Љубчо Георгиевски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

2. Никола Кљусев ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

3. Доста Димовска  ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

4. Борис Стојменов  ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

5. Димитар Димитров ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

6. Ѓорѓи Наумов ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

7. Мартин Треневски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

8. Стојан Богданов ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

9. Васил Топурковски ДА 
престанок на мандат - функција (до 2.12.1998 )

10. Радмила Кипријанова- Радовановиќ ДА
престанок на мандат - функција (до 30.11.1998 )

11. Горан Рафајловски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( 15.01.1999 ) - ( 97 седница 18.12.2001)

12. Љубен Пауновски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 10.01.2000

13. Алириза Лога ПДПА- НДП
престанок на мандат ( до 18.12.2000 )

13. Ѓорѓи Котевски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат ( до 26.11.2001 )

14. Филип Петровски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 18.12. 2001) / дипломатија

15.  Хисни Шаќири ПДПА-НДП
престанок на мандат - одземање на мандат ( 86 седница, 16.11.2001 )

16. Илинка Митрева  СДСМ
престанок на мандат - функција ( до 13.05.2001) -

17. Илија Филиповски  СДСМ
престанок на мандат - функција ( до 13.05.2001)

18. Нано Ружин СДСМ
престанок на мандат - функција ( до 13.05.2001) - 76 седница 30.05.2001 / дипломатија

19. Илијаз Сабриу
престанок на мандат - функција ( до 28.06.2001) / дипломатија

20. Томислав Стојановски ВМРО-ДПМНЕ 
престанок на мандат - функција - ( до18.07.2002 )

21. Кирил Андоновски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат  (до 18.07.2002)

Click