Пратеници на кои порано им престанал мандатот


 1. Илија Гечев СДСМ
престанок на мандат - оставка ( до 25.08.2006)

2. Никола Груевски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

3. Илија Иловски СДСМ
престанок на мандат - оставка ( до 25.08.2006)

4. Живко Јанкуловски ВМРО-ДПМНЕ  
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

5. Зоран Коњановски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

6. Зоран Крстевски ЛП
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

7. Флора Мемети ДПА
престанок на мандат - оставка ( до 8.11.2006)

8. Антонио Милошоски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

9. Имер Селмани ДПА
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

10. Трајко Славевски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

11. Влатко Чинговски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат - функција ( до 26.08.2006)

12. Гоце Марковски ВМРО-ДПМНЕ
престанок на мандат (до 29.03.2008)

Click