Собраниско раководство

 

 

 

 

 

ВЕСЕЛ МЕМЕДИ

 

Член на Национална демократска преродба. Роден на 12.9.1974 година во Гостивар. Албанец. Магистратура на Универзитетот на Leeds во Велика Британија; докторат на Универзитетот на Амстердам, Холандија.

 

Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
  • Комисија за европски прашања, заменик-претседател
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


Е-пошта: v.memedi@sobranie.mk

Click