ДелегацииДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)  

Четврт состанок   
ПРОГРАМА 
 
Програма за Четвртиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 26-27.11.2007, Брисел 
 
документ   24.11.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
ДНЕВЕН РЕД 
 
Дневен ред за Четвртиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 26-27.11.2007, Брисел 
 
документ   25.11.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
Воведно обраќање на г. Александар Спасеновски 
 
Воведно обраќање на пратеникот Александар Спасеновски на Четвртиот состанок на МПК-РМ ЕУ 
 
документ   26.11.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г. Александар Спасеновски 
 
Излагање на пратеникот Александар Спасеновски, копретседсавач на МПК РМ-ЕУ на тема "Политичките прилики во РМ, регионот и во Европа во контекст на целта на РМ за членство во ЕУ" 
 
документ   27.11.2007 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г-ѓа Силвана Бонева 

Излагање на пратеникот Силвана Бонева, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на економските реформи за исполнување на европските критериуми за членство во ЕУ" 
 
документ   28.11.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
Излагање на г-ѓа Владанка Авировиќ 
 
Излагање на пратеникот Владанка Авировиќ, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Олеснување на визниот режим како прв чекор кон целосна либерализација" 
 
документ   29.11.2007
--------------------------------------------------------------------------------

Излагање на г-ѓа Елмазе Селмани 
 
Излагање на пратеникот Елмазе Селмани, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на реформи на правосудството, внатрешните работи и државнaта администрација" 
 
документ   30.11.2007
-------------------------------------------------------------------------------

Излагање на г-дин Игор Ивановски 
 
Излагање на пратеникот Игор Ивановски, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Инструментот за претпристапна помош - ИПА" 
 
документ   01.12.2007 
--------------------------------------------------------------------------------
 
ЗАВРШНА ДЕКЛАРАЦИЈА 
 
 
од 4-от Мешовит парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија, едногласно усвоена, со два гласа воздржани, на 27 ноември 2007 година 
 
документ   02.12.2007
--------------------------------------------------------------------------------

Click