ДелегацииДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија) 

Претходни состаноци   
Заедничка изјава  
 
Заедничка изјава од Осмата меѓупарламентарна средба меѓу Делегацијата од Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент и Делегацијата од Европскиот парламент за соработка со земјите од Југоисточна Европа, усвоена на 28 јануари 2003 година, во Скопје  
 
 документ   03.02.2003 
--------------------------------------------------------------------------------
Заедничка изјава  
 
Заедничка изјава од Деветтата меѓупарламентарна средба меѓу Делегацијата од Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент и Делегацијата од Европскиот парламент за соработка со земјите од Југоисточна Европа, усвоена на 21 јануари 2004 година, во Брисел 
 
 
 документ   30.01.2004 
--------------------------------------------------------------------------------
 

     
  

Click