Делегации

Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)  
       
Втор состанок   
ЗАВРШНА ИЗЈАВА 
 
усвоена едногласно на Вториот состанок МПК РМ-ЕУ, одржан на 5 и 6 декември 2005 година, во Брисел 
 
 
документ   26.01.2007
-------------------------------------------------------------------------------
 
ЗАПИСНИК 
 
 
Записник од Вториот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 5 и 6 декември 2005 година, во Брисел  
 
 
документ   27.01.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 

     
  
Click