ДелегацииДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)
 

ДНЕВЕН РЕД

за Осмиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, одржан на 29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија

документ

ПРОГРАМА

за Осмиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, одржан на 29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија

документ

ПРЕПОРАКИ

за Осмиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, одржан на 29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија

документ

ЗАПИСНИК

Записник од Осмиот состанок на МПК РМ-ЕУ,одржан на 29-30 ноември 2010 година, во Брисел

документ

 

Фотогалерија МПК РМ-ЕУ

Click